Monday, 7 January 2013

PERATURAN PERMOHONAN VISA UMRAH 2013 (1435 H)


DOKUMEN MESTILAH LENGKAP

           
                     1.1    Tempoh sah pasport TIDAK KURANG   6   BULAN 
                        dari tarikh berlepas
       
         1.2    GAMBAR LATARBELAKANG PUTIH
      
         1.3    DOKUMEN WAJIB

·       SUAMI ISTERI  -  SURAT NIKAH

·       ANAK PEREMPUAN YANG PERGI
        BERSAMA BAPA
                             -   SIJIL LAHIR

·       ANAK PEREMPUAN YANG PERGI  
       BERSAMA  ABANG ATAU   ADIK  
       LELAKI  (abang atau adik lelaki mestilah 
       berumur 18 tahun keatas)  
       -   SIJIL LAHIR PEREMPUAN & SIJIL LAHIR
           ABG@ADIK LELAKI

·       ANAK PEREMPUAN YANG PERGI 
        BERSAMA DATUK
        -   SIJIL  LAHIR PEREMPUAN/IC IBU &   
            BAPA/SIJIL LAHIR IBU & BAPA

·       ANAK PEREMPUAN YANG PERGI
        BERSAMA BAPA SAUDARA SEBELAH 
        IBU@BAPA
        -   SIJIL LAHIR PEREMPUAN/IC 
            IBU & BAPA/SIJIL LAHIR IBU & 
            BAPA/SIJIL LAHIR BAPA SAUDARA

·       PEREMPUAN BERKAHWIN WAJIB 
        MENDAPAT KEBENARAN SUAMI 
        (IC SUAMI/SURAT NIKAH)
         *WOMEN GROUP (44 THN KE ATAS)
        
           -   WAJIB MENDAPAT KEIZINAN SUAMI
                (IC SUAMI/SURAT NIKAH)
       JIKA SUAMI MENINGGAL@BERCERAI,

·       DIIZINKAN ANAK LELAKI
        -   IC ANAK LELAKI/SIJIL LAHIR ANAK
            LELAKI/SURAT MATI@CERAI.

·       DIIZINKAN BAPA
        -   SIJIL LAHIR PEREMPUAN/IC 
            BAPA/SURAT NIKAH@CERAI

·       DIIZINKAN ABANG@ADIK LELAKI
        -   IC ABANG@ADIK/ SIJIL LAHIR 
            PEREMPUAN&ABANG@ADIK/SURAT 
            MATI@SURAT CERAI
         

§       LELAKI BAWAH 18THN WAJIB PERGI 
         BERSAMA MAHRAM

§       PEREMPUAN BAWAH 44 THN WAJIB 
         PERGI BERSAMA MAHRAMNYA IAITU 
         BAPA/ABANG/ADIK LELAKI/DATUK/
         BAPA SAUDARA


      

No comments:

Post a Comment